rejestracja firmy
rejestracja spółki
Reklama
księgowość online

Księgowość ONLINE
Idealna dla nowych podmiotów gospodarczych. Pierwszy miesiąc za darmo.

Druki do pobrania

Darmowe e-booki
Porady księgowe dla początkujących. ABC rachunkowości.


Dokumentacja elektroniczna

Rejestracja firmy - Urząd Skarbowy

Obecnie zgłoszenie do Urzędu Skarbowego wraz z wyborem formy opodatkowania następuje w oparciu o zgłoszenie w ramach CEIDG-1 - i składane jest drogą internetową. Gdy przedsiębiorca chce być płatnikiem podatku VAT to najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT w Urzędzie Skarbowym właściwym w sprawach VAT należy złożyć druk VAT-R. Opłata za rejestrację VAT wynosi obecnie 170 zł. FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM

> karta podatkowa
> ryczałt ewidencjonowany
> księga przychodów i rozchodów (zasady ogólne)
>>> podatek liniowy
> księga handlowa (pełna księgowość)


    Uwaga! Firmy prowadzone przez osoby fizyczne początkowo automatycznie są zwolnione z rozliczania tego podatku (tzw. zwolnienie podmiotowe). Podstawowym warunkiem skorzystania ze zwolnienia podmiotowego jest: u podatników kontynuujących działalność:
- nie przekroczenie wartością sprzedaży w poprzednim roku podatkowym limitu ustawowego - 150'000 zł.
- u podatników rozpoczynających działalność w bieżącym roku podatkowym przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży nie może przekroczyć, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, kwoty limitu określonego niżej (np. przy sprzedaży w okresie 22.11-31.12.2005 limit wyniesie 40/365 x wartość limitu).

    Urząd Skarbowy potwierdza zgłoszenie, wydając w tej sprawie decyzję administracyjną (VAT-5). Jeśli dane objęte tym zgłoszeniem się zmienią - trzeba je zaktualizować w terminie 7 dni.
    Jeśli planujesz prowadzenie transakcji handlowych z kontrahentami z innych państw Unii Europejskiej należy dodatkowo zarejestrować się w Urzędzie Skarbowym jako podatnik VAT-UE. W tym celu trzeba wypełnić dodatkowy druk VAT-R/UE. Zgłoszenie to jest bezpłatne, urząd potwierdza rejestrację na druku VAT-SUE, a podatnik otrzymuje tzw. numer NIP-UE (ten sam NIP, tylko poprzedzony kodem PL). Formularze VAT-R i VAT-R/UE należy składać łącznie.

Rejestracja firmy dla celów akcyzy

    Jeżeli działalność firmy jest związana z akcyzą (produkcja, import lub sprzedaż wyrobów akcyzowych) rejestracja firmy wymaga udania się do urzędu celnego i złożenia odpowiednich dokumentów. Organem dokonującym rozliczenia akcyzy jest Urząd Celny właściwy dla danego miejsca wykonywania czynności podlegających opodatkowania tym podatkiem. Zgłoszenie tego rodzaju składa się na druku AKC-R przed wykonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą. Rejestracja firmy do celów akcyzy wiąże się z opłatą skarbową (około 160,00 zł) Rejestracja zostaje potwierdzona decyzją AKC-5.

Księgowość firmy

    Dokonując rejestracji firmy w Urzędzie Skarbowym należy podjąć decyzję, czy księgowość będzie prowadzona samodzielnie, czy przez zewnętrzną firmę (wydatek od 100 do 600 zł miesięcznie, w zależności od ilości księgowanych dokumentów). Prowadzenie księgowości samodzielnie nie jest trudne, ale wymaga pewnej wiedzy na ten temat. Dostępne są serwisy online, jak na przykład mKsiegowa.pl. Serwisy tego typu oferują porady księgowe. Należy pamiętać iż nieznajomość przepisów nie zwalnia od odpowiedzialności. Od odpowiedzialności nie zwalnia również wynajęcie biura rachunkowego, ponieważ dokumenty zatwierdza właściciel, lub uprawniona przez niego osoba, własnym podpisem. Wszelka dokumentacja podatkowa pownna znajdować się pod adresem siedziby firmy, lub wskazanego biura rachunkowego.
    Biuro rachunkowe, które zawodowo, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, trudni się świadczeniem usług księgowych, obowiązane jest posiadać stosowne uprawnienia. Obecnie biuro rachunkowe prowadzić może jedynie: doradca podatkowy, biegły rewident, adwokat, radca prawny, osoba posiadająca wpis na listę osób uprawnionych do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
    Warto wybrać biuro rachunkowe, które prowadzi księgowość za pomocą programu online. Można zaoszczędzić na kosztach księgowości w przypadku, gdy planujemy wystawianie dużej ilości faktur miesięcznie.

> przechowywanie dokumentacji księgowej
> kasa fiskalna w firmie

rejestracja firmy - urząd skarbowy
mapa strony FAQ reklama na stronie