rejestracja firmy
rejestracja spółki
Reklama
księgowość online

Księgowość ONLINE
Idealna dla nowych podmiotów gospodarczych. Pierwszy miesiąc za darmo.

Druki do pobrania

Darmowe e-booki
Porady księgowe dla początkujących. ABC rachunkowości.


Dokumentacja elektroniczna

Rejestracja firmy

Zgłoszenie CEIDG-1

Rejestracji Urząd dokonuje na wniosek zainteresowanego w oparciu o formularz CEIDG-1. (CEIDG-1) Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis. Wpis jest dokonywany nie później, niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnego wniosku. Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk tego wniosku ze strony internetowej CEIDG. Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG. Numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy w CEIDG jest numer identyfikacji podatkowej (NIP). Jeżeli dany przedsiębiorca nie pamięta swojego numeru NIP, to powinien złożyć w Urzędzie Skarbowym formularz NIP-5/W w celu otrzymania zaświadczenia o nadaniu NIP. Złożenie wniosku CEIDG-1 jest równoznaczne ze złożeniem wniosku RG-1 o nadanie numeru statystycznego REGON, oraz zgłoszeniem do US (zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne osoby prowadzącej działalność gospodarczą) i ZUS (zgłoszenie płatnika składek). Rejestracja firmy odbywa się online i wymaga podania m.in. następujących danych:

1. Nazwa firmy (Imię i nazwisko przedsiębiorcy, nazwa własna firmy)
2. Określenie przedmiotu działalności (PKD)
3. Miejsce siedziby
4. Miejsce prowadzenia działalności
5. Wskazanie adresu głównego oddziału i pozostałych adresów (jeżeli jest kilka)
6. Data rozpoczęcia działalności
7. Opcjonalne wskazanie imienne pełnomocnika (Zalecamy. Pełnomocnik ma prawo reprezentowania i zastępowania właściciela firmy we wszystkich kontaktach z urzędami)

Przedsiębiorca może zostać wykreślony z ewidencji działalności jeżeli otrzyma prawomocne orzeczenie zakazu wykonywania określonej działalności gospodarczej lub zgłosi działalność nieobjętą przepisami.

Koszt rejestracji CEIDG-1

Rejestracja w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gofpodarczej jest wolna od opłat.

rejestracja firmy
mapa strony FAQ reklama na stronie